Emre Becer’in Modern Sanat ve Yeni Tipografi’si ile Prof. Dr. Namık Kemal Sarıkavak’in “Çağdaş Tipografinin Temelleri” kitapları yararlı olabileceğini düşündüğüm Türkçe kaynaklardır. Ayrıca, aşağıdaki kitapları kütuphanenize eklemenizi tavsiye ederim. Tipografi yazıya bir anlam yüklemez, ancak anlşılır olmasını kolaylaştırabilir. Herşeyden önce içerikten bağımsız bir düzenleme olduğu anlaşılmasın. İyi bir tipografi bilgisi, eksik ve yanlış olanı ayırt etmenize yardımcı olacaktır.

Bu kitaplardan sonra, günlük hayatınızda ürünü doğru fiyatlamanızdan tutun, neyi okuyup neyi okumamanız gerektiğini bile anlayabilirsiniz. Örneğin, bir makale harf düzeninden anlama kadar pek cok yapı teşkil eder. Küçük ölçekte yapılan bir özensiz bir düzenleme, bütün yapıya zarar verir. Değer ayrıntıda saklıdır.

Photo by Bethany Szentesi on Unsplash
  1. The Elements of Typographic Style — Book by Robert Bringhurst
  2. Thinking with Type — Book by Ellen Lupton
  3. Typography, Referenced — by Jason Tselentis, Allan Haley, Richard Poulin, Tony Seddon, Gerry Leonidas, Ina Saltz.

Her sanatçının yapması gereken bilinen ve bilinmeyen arasında bir ilişki kurmaktır. Bu ilişki bazen dengesiz bir denge kurmak ya da anlamsızı anlamlı kılmaktır. Her hikayenin sonunda bir an vardır ki, gerçek açığa çıkmış ve anlaşılır olmuştur. …


  1. Be a good team member.
  2. Teach more, learn more.
  3. Do not micromanage.
  4. Be productive and results-oriented
  5. Have a clear vision and strategy for the team.
  6. Have key technical skills so…

You are the solution — as always.

Hello every perfectionist and hard worker friends. It’s monday again. And yes it is right time to present your idea. Our species likes to have attention as we all know that fact. Here is an opportunity to understand benefits to be perfect perfectionist or pretending it. First things first, as a mathematician, I prefer to define first meanings.

Perfectionism, in psychology, is a personality trait characterised by a person’s striving for flawlessness and setting high performance standards, accompanied by critical self-evaluations and concerns regarding others’ evaluations.

A weakness in a person’s character is acceptable and understandable. Otherwise we cannot call ourself a ‘human’. You can have higher expectations or targets than your competitors. Without making mistakes you cannot learn. So you are late. No one is capable to build an perfect product. Let’s try to be adapt in every situation and learn how you can build a great product. It’s a journey. Take your time. You already failed for this one. …


Old Methods : New Approach

Start to observe and take notes.

Understanding problems and analyzing the situation for viable solutions is a key skill in every position at every level.

We use analytical skills every day when we are observing [ Your neighbour’s new car] or detecting patterns [Mom’s Warning Systems]. We are making decisions based on multiple factors [colours, shape, aesthetics]. As a designer it is your responsibility that before acting, I strongly advise to reconsider.

These days, our brain is too busy to focus. Time is limited and your resources. You have to choose the right object and right time. When they are interested in those objects or images or pictures, they will be able to see it. Until that sweet moment you cannot have it. …


1932 yılında Almanya’da doğan Rams, marangoz olan babasının etkisiyle mimarlık eğitimi almıştır. Bugün dünyada iyi tasarım denince akla gelen 10 prensibi kağıda döken ünlü tasarımcı, 50'ler ve 60'larda Braun markası için yaptığı tasarımlarla günümüze ışık tutuyor. Rams’ın tasarımları, günümüzde pek çok tasarımcıya ilham kaynağı olmuştur.


The Anatomy of Type

Pek çok tasarımcının bile yazı tipi terminolojisi hakkında yanıtlara ihtiyacı olur. Tipografi, yazı tipi, ağırlık gibi… Tipografi konusunda bazı pratik bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Örnek olarak; “URW Garamond” ile “Garamond” markalaması arasındaki farklılıkar hakkında bilgiler içermektedir. Referanslar bölümünde İngilizce makaleye ulaşabilirsiniz.

Öncelikle, Font yerine “Yazı Tipi” kullanımı daha uygundur. İngilizce tanımlarını ise Türkçe tanımlamalar sırasında sıklıkla parantez içinde belirttim.

About

Erkan Malçok

Experienced digital analyst with a creative background.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store