Kobo artık Türkçe
Koray Löker
121

tabii ki, Türkiye’den bahsediyorum, cihazların mı kitap satışını artırdığı, yoksa kitapların bollaşması sonucu cihaz satışlarının mı artacağı gibi bir ikilem çözülebilmiş değil. Can, İş Bankası ve YKY gibi birkaç şövalyeyi saymazsak Türkiye’de e-kitap bir şakadan ibaret. babil de hızlı giriş ve makul pazarlama bütçesine karşın durumu değiştiremedi, ne ana akımda, ne de uzun kuyrukta… benim fikrim ancak büyük bir e-kitap yayımlama seferberliği ve güçlü bir pazarlama ile bu durumun değişebileceği, Kobo’nun buna niyet olup olmadığını zamanla göreceğiz…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Erkan Tekman’s story.