Jack London, Martin Eden ve İntihar

Jack London

Not: Yazı Martin Eden kitabı hakkında spoiler içeriyor. Dikkat!

Okuyan, bilen ve araştıran çoğu kişi, çok fakat bir o kadar da yanlış bilinen, Jack London’ın intiharını doğru sanıyor olabilir. Bunun sebebi, Jack London’ın Martin Eden kitabında, Martin Eden’in intiharını çok gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Dolayısıyla bazı araştırmacılar London’ın genç yaşta ani ölümünü intihara bağlamıştır ve bugünde çoğu kişi bunu böyle bilir. Ancak onun asıl ölüm sebebi hastalığıdır, ve genç yaşta hastalık yüzünden hayatını kaybetmiştir.

Peki Martin neden intihar eder? O kadar başarıya ulaşmak için çabalayıp didindikten sonra, gecesine gündüzüne kattığı çalışmalarından, bir denizciyken popüler bir yazar haline gelmesinden sonra bir kişi neden intihar eder? İşte, Jack London’ın vermek istediği cevap buradadır. Bireysellik, ölümdür. Toplum ve eşitlik yararına çalışmayan, sadece ‘’ birey’’ olarak şan, şöhret peşinde koşan bir kişinin sonu Martin gibi olacaktır. Gerçekte de sıkı bir sosyalist olan Jack London, bu kitabı bir ‘’bireysellik’’ eleştirisi olarak kaleme almış, ancak o kadar yanlış anlaşılmış ki, insanlar Martin’in intiharıyla Jack London’un ölümü arasında bağ kurmaya çalışmışlar.

Martin Eden

Jack London’ı daha iyi anlamak için, Demir Ökçe adlı kitabına da bakabiliriz. Bu kitap, sıkı bir sosyalistin, Ernest’in işçilerin için, zenginlerle ve devlet giriştiği kavgayı anlatır. Jack London açık bir şekilde sosayalist görüşlerini bu kitapta sergiler. Gerekirse sosyalistler, seçim ile olmazsa, saldırı yahut saldırı olmaksızın silahlı bir mücadeleyi göze alacaktır. Bu gereklidir.

İki kitap arasındaki fark, bir kitabında London, ironi yoluyla sosyalizmi överken, direğinde bu yola girişmemiştir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.