ernesttorras

ernesttorras

Psicòleg de l'esport evolucionat cap a la Gestió i Direcció en esport/ Sports Psychologist evolved to Sports Management