Anadolu’nun Kayıp Şarkıları

Twitter`da aşağıdaki tweeti görünce çok hoşuma gitti…

Kaynağını araştırdığımda ise enfes bir yapımla karşılaştım — Nezih Ünen’in prodüksiyonu olan Anadolu’nun Kayıp Şarkıları belgeselinden alınmış bir görüntüydü bu…

Hemen belgeseli bulup izlemeye başladım… Bu toprakların gerçek sahiplerinin binlerce yıldır oluşturdukları muhteşem kültür mozaiğine evrensel duygu aktarımı olan müzik aracılığı ile ulaşmak, burnumuzun dibinde neleri görmediğimizi bize göstermesi açısından çok faydalı bir yapım…

Örneğin Fahrettin & Selahattin Güçtekin kardeşlerin “Narin Keklik” ağıtını dinlerken Mozart’ın “Requiem” duygudaşlığını hissedebiliyoruz…

Ya da Ahmet Elmastaş ile Yaşar İli’nin Aşık — Maşuk oyununu oynarken arkaya Vivaldi’nin “Mevsimler”i koysak sırıtmaz bana göre…

Tüm ağıtlar, çoşkular, kederler, sevinçler, üzünler… Duygularımızı ifade etmek için yaratıcılığımız ile bulduğumuz, kendimizi ifade ettiğimiz eylemler…

kimi sofu kimi hacı, cümlemiz hakka duacı

Ve bizi eyleme geçiren temel duygularımız…

Belgesel’in sonunda Cemile Yıldırım’ın söylediği anonim halk şarkısı ile birlikte final ise efsane olmuş…

karanfilim, biberim, can yarim — anonim

ne hoş oluyormuş ergenlik,
ergenlikte kız sevmek can yar…

bu derenin geveni,
geven sarmış geveni
seven alsın seveni can yar…

Like what you read? Give Ersan Bilik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.