Iroda 2026 (Digitális forradalom)
Laci Kiszely
12

Már most igen érdekes ötletek és cégek alakultak a digitális nomádok köré, mint a Hacker Paradise és a CoBoat. Az, hogy ez mennyire hipszter fellángolás, vagy realitás, majd a jövő eldönti. De az “iroda nélküliség” jelentheti a túlélést és sikert a feltörekvő vállalkozásoknak a tőkeerős vállalatokkal szemben. A rendelkezésre álló szabad helyek fogynak, egy város széli távoli irodától pedig a nincs iroda is jobb lehet.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.