Freelance Çalışmaya Nasıl Karar Verdim?
Celil Bozkurt
51214

Elinize sağlık, bir çırpıda okudum, freelance düşünenler için umut verici bir yazı olmuş. Ben tam zamanlı çalışmanın yanısıra freelance’den de tam olarak kopamayanlardanım. Bunun tek motivasyonu ek gelir de değil aslında, hatta son motivasyon kaynağı ek gelir şu an. Sizin gibi bionluk ve r10 üzerinden aktif kalmaya çalışıyorum. Bunun yanında yorumlarda yapmış olduğunuz armut ve bionluk karşılaştırmasına da katılıyorum.

Tekrar teşekkürler, iyi çalışmalar.

Like what you read? Give Ersin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.