Image for post
Image for post

Gün içerisinde belki de yüzlerce kez kullandığınız uygulamaları kolayca kendiniz yapmaya ne dersiniz? Eğer cevabınız “evet!” ise bu noktada imdadımıza “App Inventor” yetişiyor.

App Inventor, Massachusetts Institute Of Technology (MIT) tarafından geliştirilmiş hayalinizdeki uygulamayı parmaklarınızın ucuna adeta ışınlayan bir araçtır. Kolay kullanımı ve açık kaynak kodlu olması geliştiricileri kendine çekmeyi başarıyor. Uygulamalarınızı Google Play Store’a yükleyerek ciddi gelirler elde etmenizi sağlayarak hem kodlama becerinize hem de bütçenize katkı sağlamak için güzel bir seçenek olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Avantajları:

Eğlenerek kodlama öğrenirsiniz.

Makine mekanizmasını kavramanıza yardımcı olur.

UI/UX mantığını kavrarsınız.

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürürsünüz.

Bütçenize katkı sağlarsınız.

Nasıl Ulaşabilirim?

Uygulamanın Resmi internet sitesi: https://appinventor.mit.edu/

About

Ertan Kocakoç

Girişimci, araştırmayı ve paylaşmayı seven bir üniversiteli yazar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store