100 dolarlık “Android One”, Türkiye’ye neden 260 dolardan giriyor?

Google’ın uygun fiyatlı akıllı telefon segmenti için geliştirdiği “Android One” platformu Türkiye’ye geldi.

Bu noktada Google’ın Hindistan, Bangladeş ve Nepal gibi ülkelerden sonra Asya dışı pazarda ilk seçtiği ülkenin Türkiye olduğunu ayrıca belirtmek lazım.

Ancak ABD’li şirketin Türkiye’de anlaşmaya vardığı General Mobile’ın 4G’li ilk cihazını yaklaşık 260 dolardan satışa sunacağı ortaya çıktı.

Öte yandan Türkiye’de izlenen yüksek fiyat politikasının aksine, Asya ülkelerinde “Android One” platformu için üretilen cihazlar ortalama 100 dolara satılıyor! (Kaynak: The Next Web)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.