“Gururla çakma” dijital kültürümüze dair…

Türkiye’de dijital ekonomi, start-up ve pazarlama kültürü üzerine uzmanlaşan dergi ve portalların en büyük açmazı, kullanıcılara orijinal içerik sunmak yerine, sadece kısmen lokalize edilmiş ve aslında çoğu sıradan tercümelerin ötesine geçemeyen içerikleri dayatmaları!

İşe belki de Amerikan tarzı “garaj girişimi” öykülerinin, yerli yeni girişimcilerin gerçekleri açısından anlamsızlığını sorgulayarak başlamak gerekiyor. Ancak bu şekilde Steve Jobs ve türevlerine ait Amerikan efsanelerin ötesine geçmek mümkün olabilir.

Yine aynı şekilde ülkemizdeki çakma Guy Kawasaki’lerin aslında dev birer çeviri balonundan ibaret olan tavsiyelerinden kurtulmanın yolu da buradan geçiyor.

Tabii diğer yandan da kullanıcıların “Inc.”, “Entrepreneur” ve “Fast Company” gibi dergileri zaten okuyor olduklarını, “Mashable”, “Engadget”, “TechChrunch” ve “Wired” gibi portalların kendileri açısından öyle çok da gizemli yerler olmadığını dile getirmesi gerekiyor.

Gerek içerik üretenlerin gerekse kullanıcıların maruz kaldığı bu berbat, atıfsız, yerli görünümlü, (ç)alıntı çeviri kültürünü ve dijital yağmayı aşmanın başka bir yolunu bilen varsa lütfen beri gelsin…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.