Maar wat Rene, als een rechtlijnige tijdslijn een grote illusie is en alles circular?
Art Zegelaar
1

Ha Art,

Zowel rechtlijnigheid als circulariteit is dubieus hier. Dit zijn ruimtelijke metaforen voor iets wat nu net niet ruimtelijk is. En van die beelden, ongeacht welke je voorkeur heeft, kun je niets afleiden, lijkt me.

Het stukje gaat ook alleen maar over het gevoel, over hoe we een en ander ervaren. We ervaren verleden typisch als iets waar weinig aan te veranderen valt (afgezien van interpretatie, ‘framing’, etc.) en toekomst als iets dat nog voor een groot deel open ligt. Zelfs al zou je een circulaire tijdsstructuur kunnen uitwerken en er een theorie van maken die hout snijdt, dan nog zal dat weinig afdoen van hoe we de boel beleven.

Maar leuk dat je er wilde gedachten op na houdt. Ik had niet anders van je verwacht :-)

Misschien vind je onderstaande ook interessant, sluit er wel op aan.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.