Katsaus tähän vuoteen 2016

Tunne on toiveikas. Tummuus on jo antanut itsensä tuta, mutta valo välkkyy. Kun katsoo kauemmaksi, näkee myös taakse, omaan sydämeen ja kohti pitkää linjaa.

Innostavuus #1: Rakkaudet

Tätä kirjoittaessani toinen kaksospojistamme on veljenpoikani kanssa Hyvinkäällä viettämässä viikonloppua Äitini kanssa. Näky liikuttaa: solakat kaksikymppiset serkukset 88-vuotinaan Madam Isoäidin kanssa kävelyllä talvipakkasessa. Rollaattoria ei tarvita, sillä tuki on omasta takaa. Kuten Kuningatar Pipsa sanoo: rakkaudellisuus on lähielämää, yhteyttä elämän ydinvirtaan ja kosketusta kauneimpaan itseen, joka kasvaa toisten kautta.

Innostavuus #2: Henki

Yhä laajemmin eri aloilla ymmärretään hengen vaikutus tuloksiin ja tietenkin elämän laatuun. Järjestelmätalous natisee liitoksissaan ja mekaaniset excel-käytännöt litistävät ihmisiä yhä ahtaammalle, mutta ihmisuskoisuuden, kohottuneisuuden filosofia elää vahvastuvana, hiljaisena vastarintaliikkeenä osana suomalaisuuden onnistumisperimää. Uusyrittäjyys on maagista nostetta, joka Nokian ihmeen vuosina avasi jättiläispadot ja joka etsii nyt väyliä eteenpäin. Kyse on nimenomaan asenteesta, hengestä, odotusten horisontista, vuorovaikutuksesta, ihmisten välisistä välitiloista. Kyse on tavasta ajatella ja toimia suhteessa toisiin. Suomen vaihtoehtotulevaisuus välkehtii ainutlaatuisen kirkkaana Kasper Björkqvistin olemuksessa, kun hän astelee ulos kaukalosta tilanteessa, jossa Venäjä juuri on tasoittanut MM-finaalin 6 sekuntia ennen loppua. “Jääkiekkoa parhaimmillaan”, nuorimies toteaa innostuksella Ruotsin tv4:n haastattelussa. “Me teemme seuraavan maalin”. “Inget problem.” (Video 38 sek.) Tämä on toiveikkuuden, yhdessätekevyysuskon, realistisen itseluottamuksen henkeä, jonka merkitys ymmärretään yhä laajemmin.

Innostavuus # 3: Vanhat tekemiset entistäkin vahvempina

Aalto-yliopiston luentosarja “Filosofia ja systeemiajattelu” on pian alkamassa. Kauppiksen kandiohjelman syksyllä muutettua Otaniemeen odotan entistäkin monipuolisempaa ryhmää innostuneita Aalto-opiskelijoita tähän sarjaan, jonka viime vuonna suoritti 600 opiskelijaa.

Pafos-seminaarit kesällä ja syksyllä nostavat jo nyt tunnelmaa. Viime vuonna osoittautui, että uusi seminaarihotelli Annabelle toimii vieläkin paremmin kuin vanha Amathus Beach.

Innostavuus # 4: Uudet yhteistyöhankkeet

Olemme Jeromen kanssa kehittäneet Irtiotto Aulangolla -seminaarin 12.-13.3.2016. Seminaarin ensimmäiset 120 paikkaa varattiin viikossa. Kyseessä on eräänlainen mini-Pafos Suomessa.

Yhteistyö Jeromen kanssa suuntautuu myös yrityksiin ja odotan väkeviä läpimurtoja. Ne valmistellaan huolella.

Innostavuus #5: Ajattelun ajattelu

Tutkimustyöni ytimessä on halu ymmärtää, miksi ihmisen on vaikea elää todeksi yhteys oman ajattelunsa syväsanomiin. Miksi ihmisen on melkein mahdotonta arjessa, ilman kriisiä, edes huomata, mitä tarkemmin ajatellen ajattelee todella tärkeistä asioista? Oma tavoitteeni on luoda luento- ja seminaaritilanteitten kautta ympäristöjä, joissa osallistuja voi saada yhteyden oman ajattelunsa vahvuusvirtoihin. Jokaisessa ihmisessä on kauneutta, niin uskon, jolla hän voi ympäristöään rikastaa. Tavoitteena on hahmottaa tuo sisäinen kauneus ajatuksellisesti. Ei jonkin auktoriteetin ulkopäin tarjoamana opetuksena, vaan sisäisenä oivalluksena, joka osallistujan oman ajattelun liikkeenä saa vipuvoimaa eteenpäin kohti omakohtaista parempaa elämää.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.