Artık her aldığım nefes kendi içimde yaşadım özgürlüğüm için olacak, kendimle daha da yarışıp geliştirmem için olacak, sevgimin önemsenmedi bir toplumda, homofobik bir toplumda, homofobik bir anayasada, demokrasinin bilinçsizce kullanıldığı bir toplumda, yaşam mücadelesi çekiyorum kendi içimde, yabancısı olduğum doğduğum topraklarda yaşadığımdan. Siktir olmak gitmek istiyorum. Mutlu olmak için, yaşamak için, yabancı olmadığım bir yerde, bir kosmopolitan olarak, bir insan olarak, değerlerime saygı görmek için, düşüncelerimi rahatça söyleyebileceğim bir yere gitmek istiyorum. Bir kosmopolitan olarak tek vasiyetim, doğduğum topraklar dışında daha medeni topraklarda gübre olmak.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated hayalet’s story.