Engel

Her şey o kadar hızlı tüketiyoruz ki bazen terketmek istiyorum dünyayı. Özelliklerle ilişkilerimizi, yeni tanışmaya başlarken hoş bulduğunuz birisi ile iletişim kurmak istersiniz ama siz toplumun içerisinde bir azınlıksınızdır öyle dışarıda – reel hayatta – birileriyle iletişim kuramazsınızdır ancak sanal uygulamalar ile iletişim kullanmaya çalışırsınız. ( Hornet, growlr, tinder gibi kimileri için günü birliktir kimileri için ömürlük, bir arayış vardır ama iletişim kurmak için ) sonra iletişime geçersiniz düzgün birisiyle birbirinizin hayata olan bakış açısını keşfetmeye başlarsınız, belki düşüncelerine aşık olursunuz, belki de çatışırsınız. Ama bir iletişim vardır. Karşı taraf hoşlanmıştır belki sizden ama önünde daha bir sürü insan vardır yazacağı keşfedeceği belki bu geceyi onunla geçirebileceği ve amacını belli etmeye başlar, cinselliktir. Ama sen cinsellikten uzaktasındır. Çünkü onunla et parçası olmanın ötesine gitmek istersin belki, hemen tüketmek istemezsin. Ciddi bir ilişki istersin belki ….

O tüketir ve cinsel ilişki kuramayacağını anlayınca engeller.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.