Evlilik insanların birbirlerine yaptıkları en büyük günahtır.

Çünkü insanlar yalnız yaratılmış varlıklardır. Yalnız doğarlar, yalnız yaşarlar ve yalnız ölürler. Doğum kısmında ikizler üçüzler olabilir ancak bu iki bebeğinde anne karnında aynı saniyede doğduğu anlamına gelmez, farklı zamanlar da çıkarılırlar. Kimse sense 8 dizisindeki gibi bir vaka da yaşamadığına göre yalnız doğarlar. Yalnız hissederler. Bu asıl gerçektir ve yalnızlıktan kaçıp kurtulmak yerine onu sevip, aramak gerek. Çünkü başarı ve mutluluk buradadır.

Mutluluk yalnızlıktadır.

Aynen de öyle mutluluk bireysel özgürlükte ve tam da yanı başındaki yalnızlıkta gizlidir. Çünkü insan ne zaman kendi iç sesiyle konuşmaya başlarsa onu dinlerse ve kendini geliştirirse daha mutlu olacaktır.


Peki neden evlenir, neden ihtiyacı olan sadece sex iken başka insanların hayatlarını hedef alıp, onların hayatlarını gasp eder. Ve bunu yaparken de iyi bir şey yapıyormuş gibi yalnızlıktan kaçarcasına onunla alay edercesine yapar. Ama peki alay ettiği şey ya onu ölümde tekrar yakalarsa ne olur?

İşte o vakit aydınlanacak ve hayatını nasılda bu yalnızlıktan kaçtığını ama bir türlü kurtulmadığını anlayacak ve onunla toprakta birleşeceğini anlayacaktır.

Gidenler memnunlar ki geri dönmüyorlar. Yalnızlığı çok seviyorlar. Ölümle başladı.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.