Yaşasın Yalnızlık!

İnsanlar yalnız doğar, yalnız ölür.

İşte yalnızlık bu kadar kaçınılmazken, insanlar halen yalnızlıktan korkmaktadır ve eş aramaya çalışırlar. Kendi hayatını çekilmez yaptığı yetmezmiş gibi başkaların hayatlarını da çekilmez, tutsaklık yapmak için mi?

Gerçekten insanlardaki eş arama ihtiyacı yalnızlıktan korktukları için mi yoksa çevresindeki çiftleri gördüğündeki özentilikten mi? Bilmiyorum ama bazı doğruymuş gibi bildiğimiz safsataları konuşmak istiyorum özgürce.

1. Yalnızlık tanrıya mahsustur.

Evet bu bence koca bir safsata çünkü insan yalnız doğar ve yalnız ölür. Kimse mezara en değer verdiği şeyini de götürmez ya da onunla gitmez. İnsan hayatı boyunca yalnızken bir de eş aramak çok önemli bir şeymiş gibi neden yalnız olmamak için ararki?

2. Yalnız insanlar başarısızdır.

Bu algı da tamamiyle safsatadır, franz kafka da başarısını yalnızlığa borçludur ki yalnızlık daha çok çalışma ve insanlar yalnız olduğunda daha çok kendilerini geliştirdikleri gerçeği de mevcuttur. Ve ne kadar çok yalnız yaşamak istiyorsan o kadar çok kendini geliştirirsin, düşünürsün, okursun. Başka insanlarla saçma salak münakaşalar, münazaralar yapmak yerine, savaşmak yerine kendinle savaşıp düşünsel evrimleşmek daha cazip gelmektedir.

3. Yalnız insanlar düzensizdir.

Tam tersini olduğunu düşünmekteyim, yalnız insanlar daha özgür ve kendi düzenlerini kendileri sağlamaktadır. Başkalarının hayatlarını gasp etmezler, başkalarının hayatlarına girip onlara büyük haksızlıklar yapmazlar. Ve yalnız insanlar başarıya, kendilerini daha da geliştirmeye daha yakındır çünkü gereksiz işlerle daha az uğraşırlar ve duygusal çöküntü, depresyon, stres daha az yaşar.

4. İnsanlar eş arama ihtiyacı duyarlar

Bu eş arama ihtiyacı duyar bir SAFSATADIR. Çünkü insanlar eşe değil, sexe ihtiyaç duyar. Onu da birbirlerinin düzenlerine müdahale etmeden, hayatlarına girmeden, sağlıklı bir şekilde karşılayabilirler. İnsanların ihtiyaç duyduğu şey insan değildir, sextir. Aşk tamamiyle bir safsatadır. ( Sevgi demiyorum, özetle bir kadın ya da bir erkek kısırlaştırılınca halen bir erkek ya da kadınla birlikte olmayı arzuluyorsa o vakit ona aşk derim ancak şu ana kadar hiç öyle bir örnekle karşılaşmadım. Ha karşılaşan varsa eyvallah derim. Olay tamamiyle ilgi meselesidir. Eğer o kişiye ilgi duyuyorsan, cinsel olarak arzuluyorsan ve onunla olmak istiyorsan bu aşk olmaz. Ha o kişi eğer aşığım diyorsa gel hadımlayalım ve onunla ömür boyu birlikte ol derse o vakit caymaya başlar. Çünkü aşk diye bir şey yoktur. Sevgi vardır ama o ayrı bir şey. )

Özetle sex günah değildir, günah olan şey insanların birbirlerin hayatlarına karışması, gasp etmesi, kendilerine tutsak-köle etmesidir. Kimsenin ama kimsenin bu koca günahı kimseye yapma hakkı yoktur!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.