2016 PMYO

Polis Okulu

http://www.pmyotr.com/2016-pmyo-polis-meslek-yuksek-okulu/

Türkiyede 2016 PMYO ve 2016 POMEM yılı eğitim dönemine alınacak Polislerin aşağıdaki amaçlar üzerine hizmet verecekleri belirlendi. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Yüksek öğretim li öğrencilerin Polis Akademisine ve 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki verilen uygulamalı da eğitimler verilen bir çok ilde bulunan Yüksek öğretim okullarıdır.

2016 pmyo Yüksekokulların eğitim amacı yetiştirdiği öğrencileri;

 • Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,
 • Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
 • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
 • Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
 • Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,
 • Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
 • Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,
 • Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
 • Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
 • Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
 • Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.

Olarak belirlemiş ve bu doğrultuda Polis okulu eğitimi verilmektedir. 2015 Polis alımları ile ilgili şu zamana kadar henhengi bir resmi açıklama yapılmadı. 2016 Polis alımları ile ilgili açıklama yapılması durumunda sitemizden anında duyuru yapılacaktır.

http://www.pmyotr.com/2016-pmyo-polis-meslek-yuksek-okulu/

Etiketler: 2016 pmyo alımları / pmyo alımları 2015 / pmyo alımları artacak mı / pmyo alımları durduruldu/ pmyo alımları ne zaman / pmyo alımları neden düştü