Vi er like ille som amerikanerne

Sannelig er vi nøyaktig like ille som amerikanerne vi også. Denne helgen ble preget av at Siv Jensen ikledde seg et indianer-kostyme. «Kulturell appropriasjon». Lær dere ordene først som sist, for dette kommer det til å bli mye gnål om de kommende årene.

De som gjerne er mest USA-kritisk er de som nå gjerne vil importere forskrudde ideer og tankesett derfra. Det som nå skaper en idé om at man skal være krenket/brydd/reagere på at en person har på seg et indianer-kostyme er hentet rett ut fra korrupte teorier som har ingen verdi og gjør livet verre for folk.

«Mikroaggresjoner», «kulturell appropriasjon», «safe spaces» og «toleranse» tatt inn i en ekstrem form er venstresidens ideologiske nyvinning. 
De på ytterste venstre, som lenge har hevdet at alle kulturer er like bra, at alt blir fint om vi bare tolerer mer og lar alle bare smelte sammen i en koselig gryte av multikulturalisme, har nå blitt de fremste forsvarere av enkeltkulturer. I dette tilfellet indianernes kultur. Men, husk at nordmenn har selvsagt ingen kultur.

«Dere i majoritetsbefolkningen forstår ikke dette, og skal ikke sette premissene for hva som er greit å krenke av andres kulturer». Er linjen jeg får høre fra Norges «Social Justice Warriors».

Håpløsheten i disse absurde teoriene i den nye hysterikulturen kommer frem i hvor tydelig det mangler å ta høyde for grunnleggende menneskelig adferd. 
Folk liker å kle seg ut, de liker å spise mat de synes er god fra andre land, uten at det er et forsøk på undertrykke andres kultur. Og de er nysgjerrige på hvor folk kommer fra, uten at det er en «mikroaggresjon» eller «hverdagsrasisme». 
De som har fôret frem disse tankegangene tilhører den postmodernistiske teorien om at alt i samfunnet henger sammen med makt, og at alt vi gjør egentlig er et uttrykk for å få anerkjennelse av vår makt. Kombinert med den giftige ideologien hvor du får høyere og høyere score på undertrykkelsesbarometeret ut fra desto flere antatte undertrykte grupper du tilhører, skaper det en ideologi som har først og fremst som mål å skrike og skråle over noe som ikke eksisterer i den virkelige verden. Nylig har man fått regelverksendringer i både USA og Canada som setter begrensninger på ytringsfrihet, fordi noen kan bli krenket.

Denne tankegangen får alle til å bli rasister, undertrykt og skaper permanente ofre som vil slite i den virkelige verden. Og ikke er det bare en farlig tankegang hvor man splitter opp verden i undertrykkere og ofre. (*Host* Karl Marx). I tillegg er det forskningsmessig tøv. Som psykologiprofessor Scott Lilienfeld har publisert i en anerkjent journal for kort tid tilbake er det lite som viser at mikroaggresjoner har betydning for folks mentale helse, og at det er ingen objektiv standard, men kun basert på ens egen subjektive forståelse. Dette fører til at det brukes først og fremst som unnskyldning i møte med argumenter og diskusjoner man er uenig med.

Velkommen til den nye hysterikulturen. Det er bare å glede seg.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.