Sağlık fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı bir yaşam sürdürülmesinde çevre koşulları, beslenme, kalıtım, gelir düzeyi, yaşam biçimi gibi faktörler etkili olmaktadır.

Bilimsel çalışmaların sonuçları; anne karnından başlayarak, yaşamın ilk dönemlerinde uygulanan beslenme şekli ve yaşam biçimi alışkanlıklarının, ileriki yaşamda, kronik hastalıkların oluşumunda etkili olabileceğini göstermektedir.

Şişmanlık, kalp damar hastalıkları, diyabet osteoporoz bu hastalıklara örnek olarak sayılabilir.

Osteoporoz oluşturduğu ciddi engellilik ve ölüm oranı ile getirdiği ekonomik yük nedeniyle güncelliğini koruyan gittikçe önem kazanan, çözülmesi gereken bir halk sağlığı problemidir.

Düşük kemik kitlesi ve dokusunun mikroyapısının bozulması sonucu; kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır.

Türkiye’de şehirde yaşayanlarda osteoporoz prevalansı erkeklerde %0.6, kadınlarda %9 olup, menopozda kırık oranı %16.7 olarak belirlenmiştir.

Osteoporoz Gelişmesinde Rol Oynayan Risk Faktörleri oldukça fazladır.

*Kemik mineral yoğunluğunun düşük olması,

*Yaş-cinsiyet

* Irk (beyaz ırk)

*Kalıtım,

*Östrojen salgısının durması, menopoz

*Hareketsizlik, sedander yaşam

*Sigara, alkol

*Kalsiyumun emilimini azaltan ilaçların kullanımı (antiasitler, tetrasiklin vb.)

*Kalsiyum atımını arttıran ilaçların kullanımı (antikonvulsanlar, kortikosteroidler vb.),

*Çevresel kontaminantlar (kurşun, kadmiyum, alüminyum vb),

*Çeşitli hastalıklar (hipertroidizm, diyabet, böbrek yetmezlikleri, emilim bozuklukları vb.),

*Paratroid hormonu bozukluğu

* Beslenme etmenleri

Yetersiz kalsiyum alımı,

Yetersiz D vitamini alımı,

Aşırı fosfor alımı,

Aşırı tuz alımı

Aşırı kafein alımı

Aşırı posa alımı,

Yetersiz flor alımı

Aşırı zayıflık

Fazla protein

Osteoporozu önlemede ilk adım risk faktörlerinin belirlenmesidir. Risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik sağlık taramalarının ve erken tanı yöntemlerinin kullanımı ile riskli olan bireyler saptanarak bireylerin osteoporozu önlemeye yönelik olarak koruyucu önlemleri alması ve yaşam kalitelerinin yükselmesi sağlanabilir.

Bol sağlıklı günler dileriz….