Nieuwste locatie met een Openr

Voorkom leegstand, gebruik Openr

In 2015 stond er in totaal 7,8 miljoen vierkante meter aan kantoorgebouwen leeg in Nederland. Dat is gemiddeld 19 procent van het totaal oppervlak aan leegstaande gebouwen. Inmiddels is het percentage gedaald naar 15 procent en dat is te danken aan de trend waarbij locaties worden getransformeerd tot nieuwe doeleinden waaronder tot hotels, woningen en bedrijfsverzamelgebouwen. Bij deze transformatie hoort ook een nieuwe manier van toegang voor de bezoeker.

Uit de reeks transformaties zijn bedrijfsverzamelgebouwen interessant, omdat het een gevolg is van een transformerende werkomgeving. Door het digitaliseren van werk en de toename van het aantal flexwerkers hebben is er tegenwoordig minder vaste ruimte nodig om te werken. De gemiddelde benodigde werkruimte van 19 vierkante meter in 2005 is gedaald naar 15 vierkante meter in 2015. Ook zitten we niet meer vast aan één kantoor of aan één baan. De flexibilisering van onze economie biedt hierdoor een scala aan kansen voor het tijdelijk beheren van leegstaande panden.

Door middel van tijdelijke bezetting daalt de waarde van ongebruikt vastgoed minder snel, het probleem van woningtekort of goedkope kantoor en atelier-ruimtes wordt deels opgelost en problemen zoals kraak, verloedering en vandalisme worden op een gecontroleerde manier ingedekt. Klinkt ideaal, maar hoe kan je tijdelijke bezetting efficiënt laten verlopen? Zullen de verschillende beheerders niet over elkaar heen struikelen bij overnames?

De drie punten waar tijdelijke vastgoedbeheerders tot op heden mee te maken hebben zijn wisselende gebouwen en gebruikers, bescherming van het pand en de veiligheid van de gebruikers. Op al deze thema’s kan Openr, het eerste intercomsysteem voor bedrijfsverzamelgebouwen ter wereld, de situatie verbeteren en het beheer makkelijker maken.

Openr biedt een oplossing als controlemechanisme en als online sleutelmanagement systeem. Met een Openr weet de beheerder wie er in het gebouw aanwezig is en kan hij eenvoudig toegang verlenen aan de juiste personen. Ook is het maken van nieuwe sleutels en het wisselen van sloten verleden tijd. De Openr app is je sleutel zolang je toegang hebt. Dit zorgt er ook voor dat een tijdelijke beheerder geen ingewikkeld draadwerk hoeft te installeren. Bij verhuizing kan het beltableau makkelijk meegenomen worden. Al met al zorgt Openr ervoor dat leegstaande gebouwen toegankelijker en gastvriendelijker worden, hun professionele uitstraling behouden en zet hiermee een grote stap richting het nieuwe werken.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.