Ντίνα

Αγαπημένο quote: "Προσθέτουμε χρόνια στην ζωή μας αλλά όχι ζωη στα χρόνια μας" (με λένε Ντίνα είμαι 19 και σπουδάζω ιατρική)

Ντίνα