Gittigidiyor’da satış yapmak

Bir çok kişi ya da kurum E-ticaret yapmak istiyor.Ancak nasıl yapacağını neredne başlayacağını bilemiyor.En başta E-ticaret sitesi hazırlamak başlı başına profesyonel bir süreç.Bu süreci aştıktan sonra marka tanıtımı, websitesi tanıtımı,reklam, A/B testi, seo, reklam, sosyal medya derken işin içerisinde çıkılmaz ve finans olarak bütçeyi aşan durumlar ortaya çıkabiliyor.Gittigidiyo gibi dikey E-ticaret yapan pazaryeri mantığı ile satış yapan websitesind esatış yapmak daha cazip oluyor.Yukarıda saydığımız bütün bu hizmetleri düşünmek zorunda kalmıyorsunuz ;siz sadece ürün satışına odaklanıyorsunuz.Gittigidiyor’da hem alıcılar hem de satıcılar bir arada bulunuyorlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.