En kvinnes mot

Ester, som det fortelles om i bibelen, var en vakker jødisk kvinne med et stort mot. Haman hadde overtalt kongen av Persia til å gi tilatelse til å utrydde jødefolket. Men midt blant mange fiender, blir Ester brukt av Gud til å befri sitt folk.

Kongen av Persia var på utskikk etter en kone. Kongen valgte seg ut Ester, blant mange andre vakre kvinner. Hun ble dronning. Men Gud hadde en større tanke med dette. I Esters bok kapittel 4 vers 14 står det ’For selv om du holder deg helt stille i denne tiden, skal det komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal gå til grunne. Hvem vet om du ikke er kommet til kongeverdigheten for en tid som denne?’’. Gud hadde satt Ester i en unik posisjon, der hun hadde autoritet til å gjøre noe med den store planlagte utryddelsen av jødene. Men, hun kunne selv velge om hun ville bli brukt av Gud i dette, eller ikke.

Ester valgte å gå på det hun kjente var riktig, selv om det til og med kunne ha kostet henne livet. Hun gikk inn til kongen, selv om dette var strengt forbudt uten å bli tilkalt. Det endte med at kongen hørte på henne, og jødefolket ble utfridd.

Vi kan lære masse av historien om Ester. For det første at Gud alltid forbereder oss og gjør oss i stand til det som ligger foran oss. For det andre at vi selv må ta et steg ut og stole på at når vi gjør det, så vil Gud gjøre resten. Selv om det betyr at vi noen ganger må ofre noe. For det tredje synes jeg historien om Ester minner meg på at ytre skjønnhet i seg selv ikke er nok. Kongen kunne velge blant utallige vakre kvinner, og de forberedet seg alle på samme måte. De brukte masse skjønnhetsmidler i et helt år før de gikk inn til kongen. Men, i tillegg til dette forberedet Ester seg gjennom bønn og faste. Hun hadde en sterk tro og kjente sin Gud.

Gud vil bruke deg. Men noen ganger krever det ekstra mot å gå på det som vi kjenner Gud har lagt ned i oss. Noen ganger vet vi kanskje ikke helt hva Gud har planer om, men vi kan be om at Gud forbereder oss til det vi skal gå inn i. Eller kanskje er du inn i en periode i livet ditt der du faktisk vet hva du skal gjøre, men frykt eller andre ting holder deg tilbake.

Jeg tror at Gud ønsker å bruke kvinner til å bygge sitt rike. Men det er viktig, at vi som Ester, har blikket festet på Ham som er større enn alt og ikke oss selv. Da åpner vi en dør for at Gud kan bruke oss.

I josva 1:9 sier Gud ‘’Har jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke forferdet, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går’’.

Like what you read? Give A girls life a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.