Sett foten på drømmen din

Høsten har alltid vært en kombinasjon av miksede følelser for meg. Jeg har gruet meg til slutten av deilige ferieuker. Og samtidig gledet meg til å starte på nytt, og få flere nye muligheter. Jeg har lært at høsten er hva du gjør den til.

Ta et dypt magadrag, rett opp ryggen, og pust ut. Man kan ikke stoppe tiden, så man kan like gjerne møte høsten med bestemthet i blikket, forberedt, klar til å løpe den i møte og omfavne den.

Høsten minner meg om Josva, som ble lederen for israelsfolket etter at Moses døde. I Josvas bok i det gamle testamentet, i det først kapitlet, snakker Gud snakker til han om å innta landet som er lovt Guds folk:

”Hvert sted dere setter foten på, gir Jeg dere, slik Jeg sa til Moses. (…) Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom Jeg var med Moses, vil Jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. (…) Vær du bare frimodig og sterk, så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke fra den, verken til høyre eller venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt fram. Har Jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt du tar deg fore.”

Du kan velge å leve livet ditt ganske safe i Norge. Med stor komfort, trygg økonomi, å leve et A-4 liv som det kalles.. Vi er heldige som kan velge det i Norge, og noen ønsker et slikt liv, uten store utfordringer eller spenning. I stedet for et trygt liv, kan du også velge å se på deg selv som en leder, slik Josva var. Du kan være med på å gjøre en forskjell for andre mennesker, en forskjell for verden. Du kan velge å møte høsten og framtiden din med store drømmer og sterk handlekraft.

Gud sier ikke; jeg skal fikse alt for deg i livet ditt, alle utfordringer tar Jeg! -så du bare kan slappe av og la all suksess bli servert til deg på et sølvfat, uten at du trenger å løfte en finger! Nei, det er ikke det Gud gjør. Han sier; Jeg vil være med deg i alt DU gjør — alt DU setter foten din på vil Jeg gi deg.

La det være slagordet ditt for denne høsten; at du skal tørre å sette foten din på drømmene dine. For Gud har sagt til deg i sitt Ord, at de allerede er gitt deg.

Lev livet ditt som en Josva. En leder. En som leser Guds ord, og grunner på Bibelen dag og natt. En som har lykke på sine veier og går klokt fram. En som lystrer Gud i Hans befaling om å være frimodig og sterk.

Sett foten på drømmen din.

M.