Milliyet Emlak Uygulamaları React Native İle Yenilendi
Melih Mucuk
692

Aradan geçen 2 aya yakın zaman diliminde genel olarak uygulamanın başarısız olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunu AppStore’da verilen puan ve yapılan yorumlardan anlamak zor değil. Burada değerlendirilmesi gereken 2 temel nokta olduğunu düşünüyorum.

  1. Böylesine ‘büyük’ bir proje için 1 aylık bir geliştirme süreci yeterli mi? Yeterince test edilmeden yayınlanmış bir uygulama olarak gözüküyor. 1 ay geliştirme ve arkasından 2 aya yakın süre ve hazır olmayan bir uygulama. Demek ki geliştirme süreciniz 1 ay değil en az 3 ay. O da mevcut eksiklikleri giderebilirseniz.
  2. React’ın performansının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki React ve benzerleri native uygulama geliştirmeye göre oldukça kolay ve hızlı gözükebilir. Ancak ben 5 sene önce PhoneGap için ne düşünüyorsam hala aynı düşüncedeyim. Native uygulamaların yerini doldurmak mümkün değil. Bunu anne sütü yerine inek sütüyle büyüyen bebeğe benzetiyorum. Bu eksikliği ömür boyu belli oluyor. Native olmayan bir uygulamada da hep bir yerlerde bir eksiklik hissediliyor.

React geçişi konusundaki cesaretiniz ve arzunuzu takdir ediyorum. Geliştirme sürecinde ortaya koyduğunuz emeği küçümsemek için de yazmadım bunları. Ancak ürün müşterinin önüne koyulduğunda müşteri sizin emeğinizi ve gayretlerinizi görmüyor maalesef.

Hepinize başarılar dilerim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.