Євробібліотека

Бібліотека довідкових матеріалів для українських регіональних медіа

Бібліотеку створено в рамках проекту Представництва Європейського Союзу в Україні

Проекти ЄС в Україні: які та де (розподіл по регіонам)

Безвізовий режим для України та міграція: експлейнери, історії успіху

Вільна торгівля з ЄС та підтримка МСП: експерти, експлейнери, інфографіка, історії успіху

Державні закупівлі: експерти, експлейнери, інфографіка

Децентралізація: експерти, експлейнери, історії успіху

Енергоефективність: відео, експерти, експлейнери, інфографіка, історії успіху

Інфраструктура: експлейнери, історії успіху

Сільське господарство: експерти, експлейнери

Судова реформа: експерти, історії успіху

Конституційна реформа: експерти

Антикорупційна реформа: експерти, експлейнери

Реформа державного управління: експерти

Реформа правоохоронної системи: експерти, історії успіху

Реформи освіти: експерти, інфографіка, історії успіху

Реформа національної безпеки: експерти

Система охорони здоров`я: експерти, експлейнери, історії успіху

Податкова реформа: експерти

Реформа виборчого законодавства: експерти

Гуманітарна допомога та гуманітарні й культурні проекти ЄС в Україні: експлейнери, історії успіху

Охорона довкілля: історії успіху

Like what you read? Give Європейський Союз в Україні a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.