Ha Eva,
jm.janssen
1

Ha Mariet,

Bedankt voor je leuke reactie!
Zo houd ik je toch nog een beetje op de hoogte. Vind het leuk dat je de berichten leest. 
Het derde oog komt goed van pas!
Liefs,

Eva

Like what you read? Give Eva Janssen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.