Acaba mümkün mü?
Mustafa Tandogan
686

Selam, tamamen ortak düşüncelerdeyiz. Gelecek çözümleri yakından takip edeceğim.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Evrim BAKIR’s story.