Het staat groot op onze website. ‘We geven merken strategische, visuele en verbale helderheid’. Helderheid door volledig te focussen op de gebruikersproblemen van deze tijd. Want gebruikersproblemen oplossen is waarde voor een merk creëren. Die creatieve verbinding is de motor van vooruitgang.

verbinding
verbinding

Prachtig natuurlijk. Maar wat is nou echt verbinding? Verbinding is namelijk best lastig te omschrijven. Want je voelt het en/of je ervaart het.

Oke, ga er even voor zitten. Hier gaan we.

Het mooie aan een verbinding is dat er verschillende elementen in zitten. Even een opsomming en dan gaan we er dieper op in:

  • Het is een…

En nee, dan hebben we het niet over fout plastic of andere wegwerp meuk. We hebben het over echte merken. Merken die bij hun ontwikkeling te kort door de bocht zijn in het maken van keuzes. Als er al keuzes worden gemaakt. En dan na een korte periode weer moeten herontwerpen, omdat ze niet goed genoeg hebben nagedacht. Simpelweg omdat ze te weinig tijd hebben gestopt in het denken, ook wel eens strategie genoemd, en te veel van dag tot dag leven. Ze maken geen keuzes op basis van essentie, maar keuzes op basis van trends. Omdat het nu mooi…


Ja, wat zijn wij eigenlijk waard? Pfoe, lastige vraag. Kennen jullie dat tv programma “Hoeveel ben je waard”? Volgens mij een programma van SBS. Ik weet niet of het nog op tv is, maar je werd compleet onder de loep genomen. Maar dan ook echt compleet. Salaris. Bezittingen. Schulden. Rekeningen. Alles, maar dan echt alles werd gewoon op nationale televisie voor je in kaart gebracht. Ik weet niet of ik mee zou doen. Jij wel?

Maar Maibru is geen persoon. Het is een samenvoeging van kennis en creativiteit. En wat is dat waard? Kunnen we daar een hard getal aan…


Dat is goed. Leuk. Ja inderdaad, Merem is nieuw. En hoe we het nu communiceren is Merem Medische Revalidatie om even compleet te zijn. We hebben ze geholpen om helderheid te krijgen in strategie, communicatie en design. Een mooie klus. Werken aan een nieuw merk is altijd tof, omdat er eigenlijk nog helemaal niets is. Maar stop, de merknaam is wel nieuw, maar het is eigenlijk de vervanging (of eigenlijk samensmelting) van de merknamen “De Trappenberg” en “Heideheuvel”. Een veranderproces. Nog complexer. Nog leuker.

LATEN WE BEGINNEN BIJ HET BEGIN.
Hoe wij het hebben aangepakt? Nou, om tot een goed antwoord…


It’s already been six months since I started Maibru with Dave. In that time you get to know each other well. Yes Dave, you can’t escape from it. I like you, but you are so skeptical. But then I read an article that skeptical designers are very good designers. Your personality fits in perfectly with the growth of our brand. That’s why the article got my attention right away.This is an article with a bit of a different view about designers. Because I’m a bit done with the articles about what a good designer should and shouldn’t do and “10…


A while ago we did a Discovery session at a holiday park. In recent years we have been able to renew and change a lot of holiday parks in terms of strategy, design and technology. A piece of cake, you might think. Repeat elements that have proven to be effective in the past. Optimize a few things and that’s it. The truth is that it often goes wrong there. Sure, the experience is useful, but you won’t make a difference by copying the past. That’s why we have to make a new diagnosis before we prescribe anything during every new…


It’s already been six months since I started Maibru with Dave. In that time you get to know each other well. Yes Dave, you can’t escape from it. I like you, but you are so skeptical. But then I read an article that skeptical designers are very good designers. Your personality fits in perfectly with the growth of our brand. That’s why the article got my attention right away.This is an article with a bit of a different view about designers. Because I’m a bit done with the articles about what a good designer should and shouldn’t do and “10…


There I was. A Friday afternoon in the supermarket. With some delicacies already in my shopping basket, I ended up at the ‘Beer’ aisle. In the Netherlands nowadays dubbed the ‘craft beer’ aisle. Okay, you can still find some ‘normal’ lagers. But let’s be honest, the craft beers are way more interesting. I walk past the many rows of brightly colored cans and illustrated bottles, that look as if they come directly from a fashion factory. A whole aisle full of them.

And then you have to choose. This beer choice battle is a relatively new phenomenon. Choosing was a…


Inmiddels ben ik alweer zes maanden met Dave bezig met Maibru. En dan leer je elkaar toch wel goed kennen. Ja Dave, het is toch echt zo. Je ontkomt er toch niet aan. Ik mag je graag, maar sceptisch ben je wel. Maar toen las ik een artikel dat sceptische designers hele goede designers zijn. Opeens steeg je van vriend, naar goede vriend. Je persoonlijkheid past dus perfect in de groei van ons merk. Het artikel had dus ook gelijk mijn aandacht.

Een artikel met een andere insteek over designers, want inmiddels ben ik wel een beetje klaar met de…


Afgelopen week hebben we een discovery sessie bij een vakantiepark gedaan. Nu hebben wij afgelopen jaren al heel wat vakantieparken mogen vernieuwen en veranderen op het vlak van strategie, design en technologie. Een koud kunstje, zou je dan toch ook denken. Goed werkende elementen herhalen. Zaken optimaliseren en weer verder. En daar gaat het vaak fout. Tuurlijk ervaring is handig. Maar het verschil maak je niet door te kopiëren. Bij elk nieuw project stellen we daarom een nieuwe diagnose, voordat we iets voorschrijven. Net als een dokter.

People sitting in a meeting
People sitting in a meeting

Diagnose in plaats van pitch.

In het creatieve veld wordt het over het algemeen als normaal gezien dat…

Ewoud Faber

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store