Bilal Güler
Bilal Güler

Bilal Güler

Yazık kendi kendini hakir göremeyen en hakir insanın zamanı geliyor.