İhtiyacı olduğuna inandığı için. İhtiyaç duydukça istiyor, istedikçe hayal kuruyor, hayal kurdukça karşındakinin kim olduğuyla değil de ona nasıl bir şey gerektiği ile ilgilenmeye başlıyor ve kendine mükemmel bir yanılsama sevgili adayı yaratıyor.
Problemli İlişkiler ve Aşkı Yanlış Anlamak
Selin Bostancı
82

❤ respect

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ezgi Elife Pilavci’s story.