İnadına Yazmak
Kral Baykuş
412

Saygı duyuyorum bu görüşünüze ama sizin daha önceden keyifle yaptığınız ve keşfettiğiniz birşeyin popüler olması hatta bunun gün be gün yayılmasının sizi rahatsız ediyor olması fikrini benimseyemiyorum? Sizin bunu önceden beri yapıyor olmanız zaten sizi ayrıştırır, tecrübe ve deneyimlerinizle. Lütfen yanlış anlamayın, bu konuda samimi bir arkadaşımı da anlayamamaktan muzdarip kalmıştım. Yazıyı okuyunca dikkatimi çekti sadece… siz inadına yazmaya devam edin. keyifle okuyorum ☺️

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.