Şey
Medium’da Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Birkaç Şey
Mustafa Gerdan
371

1ci Şey 2ci sey demek yerine başlıkları yazsaydik daha iyi olmaz mıydı? (Örn: 1. Noktalama 2. Strüktür 3. Hitap vs) Yanlış anlaşılmasın, sadece dostane bir yorum ☺

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Faber Kasel’s story.