2.9K Followers
·
Follow

Beste Robin,

Deze tijd zet ons wel aan het denken ja. Een zeer gewaardeerde conculega van ons — wiens naam ik hier niet zal bezoedelen — heeft ooit eens gezegd: a brand is an illusion. Dat klinkt nogal vilein maar hij heeft ergens wel gelijk; wij ontwerpers zijn meesters in het creëren van illusies welke mensen verleiden en vervolgens omzet genereren voor onze klanten.

Maar we moeten onszelf wel gaan afvragen welke discrepantie tussen de illusie en de naakte waarheid we nog acceptabel en passend vinden in deze tijd. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen in Delft heb ik in het 4e jaar marketing les gehad van Dr. Nico Vink, een ietwat gezette en dominante man met ongelooflijk veel kennis, drive en — gelukkig — humor. Ik vrat zijn colleges omdat ie me een nieuw, verrassend en ander perspectief op de wereld gaf. …

About

Fabrique

Fabrique is een strategisch ontwerpbureau. Ons motto: ‘Challenge reality!’ We nemen geen genoegen met hoe het is, maar we gaan voor hoe het kan zijn.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store