5 bước thay đổi đường link url cho fanpage Facebook 2020

Các bạn vừa mới tạo fanpage, hay tạo fanpage được 1 khoản thời gian rồi, mà chưa đổi được url fanpage, thành ra đường link fanpage đang có vẻ không chuyên nghiệp lắm. Và giờ thì các bạn muốn đổi link fanpage, đổi tên người dùng fanpage để chuyên nghiệp hơn. Vậy thì phải thực hiện các bước như thế nào, hãy cùng Facebook Bao Vây đi tìm hiểu ngay nhé

1. Vì sao các bạn nên đổi link fanpage ?

Hiện tại thì việc đổi tên fanpage sẽ giúp:

- Đường link fanpage trở nên ngắn ngọn, dễ nhớ hơn

- Giúp fanpage trở nên chuyên nghiệp hơn, ngay ở cái nhìn đầu tiên về url

- Đổi link fanpage theo tên page hỗ trợ seo Facebook hiệu quả, giúp fanpage dễ dàng được tìm thấy ở cả trên Facebook lẫn Google

Tóm lại: Sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu các bạn có thể đổi tên người dùng, đổi url fanpage nhé

Làm thế nào để chỉnh sửa url cho fanpage trên Facebook ?

2. Thay đổi đường link url cho fanpage Facebook như thế nào ?

Các bạn thực hiện các bước như sau:

+ Bước 1: Truy cập fanpage

+ Bước 2: Nhấp vào tab Giới thiệu (ở cột bên phải)

Nếu muốn chỉnh sửa thông tin page, các bạn truy cập vào tab giới thiệu nhé

+ Bước 3: Nhấp vào Chỉnh sửa ở mục Tên người dùng

Các bạn có thể thay đổi tên người dùng, khi thay đổi tên người dùng thì url fanpage sẽ thay đổi

+ Bước 4: Nhập url fanpage muốn thay đổi

Các bạn sẽ nhập tên người dùng muốn thay đổi ở chỗ này nhé

Ở đây sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Báo đỏ

Điều này có nghĩa là url đã được ai đó sử dụng rồi. Lúc này việc các bạn cần làm là nhập url khác. Vì url fanpage là duy nhất, không được trùng

Báo đỏ nghĩa là Facebook không cho phép các bạn sử dụng url này

Trường hợp 2: Báo xanh

Là ok. Url chưa được sử dụng, và các bạn có thể sử dụng url này nhé

Báo xanh nghĩa là các bạn được phép thay đổi url fanpage này

+ Bước 5: Chọn Tạo tên người dùng. Như vậy là hoàn tất nhé

Lưu ý: Đối với fanpage mới vừa tạo, nếu chưa có like thì các bạn phải đợi sau 1 tuần mới đổi url fanpage được. Còn nếu trước 1 tuần các bạn có được 20 like cho fanpage này, các bạn có thể thay đổi đường like url cho fanpage Facebook bất cứ khi nào các bạn muốn

Như vậy là url fanpage đã được thay đổi thành công, các bạn có thể thấy trên trình duyệt

Đọc thêm tại link: https://facebookbaovay.com/doi-link-fanpage/

Facebook Bao vây | Dịch Vụ Chạy Quảng Cáo Facebook Uy Tín Nhất VN — Website: https://facebookbaovay.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store