Papel

Kung gagawa ka ng tula,
Para sa hindi mo mahal,
Hindi mo yun magagawa.

Pagkat kahit kailan,
hindi ka naman naging akin.

Nasulat ako para sa mga taong
alam kong akin,
na alam kong magbibigay sa akin 
ng papel 
na susulatan ko.
Pagkat bawat gawa ko ay sadya
na tumagal habambuhay — 
mahaba-haba para makalimutan mo ako.

Tingin ka lang sa papel na iyan, 
at magiging masaya na rin ako.

Pero
darating rin ang panahon na
ibibigay mo rin ang papel sa iba
sa ibang makatang gaya ko
Sana, ‘wag mo sanang burahin,
Gamitin mo iyong likod.

Sayang yung papel,
Sayang sa alaala,
Sayang ang mga panahong 
pareho pa tayong masaya.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Faci’s story.