Zorlu problemlerin çözümü için Design Sprint

Google Ventures tarafından geliştirilen Design Sprint’ metodolojisi, zorlu problemlerin çözüm sürecinde kullanılmak için tasarlanan bir inovasyon aracı. Problemi anlamlandırma, çözüm tasarlama, prototip geliştirme, faydalanıcı ile test etme süreçlerinin tümünü kapsayan bütünsel yöntem, farklı sektörlerin ürün ve hizmet tasarımı süreçleri için kullanılıyor. Ekiplerin metodolojiye dair deneyimlerinin yer aldığı ‘Sprint Stories’ paylaşımlarında, yöntemin her alanda faydalı olabildiği görülüyor.

Medya alanında yöntemi kullanan ve deneyimlerini paylaşan kuruluşlardan birisi ise Guardian. Design Council İngiltere’nin geçtiğimiz yıl yayınladığı tasarım ekonomisi raporu çerçevesinde incelediği yedi vaka analizi içerisinde de yer alan Guardian’ın, tasarım odaklı düşünce yöntemlerini süreçlerinde kullanmaya devam ettiği görülüyor.

New York Times’ın ürün geliştirme süreçleri için deneyimlediği benzer bir yöntemde de interdisipliner ekiplerin çözüm geliştirme süreçlerinde birlikte çalışmasının önemi belirtiliyor.

Yöntemin aşamaları, işleyişi, katılımcı rolleri ve kullanılacak malzemelerle ilgili bilgiler Google Ventures ve Google Design Sprint Kit ‘in web sitelerinde yer almakta.

Bilgi ve medya ekosisteminin sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm geliştiren ekipler için kuluçka ve topluluk programı

Bilgi ve medya ekosisteminin sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm geliştiren ekipler için kuluçka ve topluluk programı