Sign in

fadıl pala

Mikro:bit ile Kodu game lab’ta ne yapılabilir ?

Mikro:bit’in ön yüzünde bulunan A ve B düğmelerine kod blokları atarak hareket edecek karakter kontrol edilebilir.

micro:bit kartın arka yüzünde bulunan ivmeölçer hareketi algılayan bir sensör, bu sensörden okunan değer ile micro:bit hareket ettirildiğinde karakterlerin hareket etmesini veya dönmesini sağlayabilirsiniz.

ivmeölçer sensör ile aşağı,yukarı,sağ ve sola karakteri hareket ettirmek için programlaya bilirsiniz.

Micro:bit’in ne zaman sallandığını tespit edebilirsiniz.

LED matrisinde skor veya başka bir mesaj içeren yazı yazdırabilirsiniz. örneğin “merhaba dünya “

Micro:bit üzerindeki genel amaçlı giriş-çıkış (GPIO) pinlerine dijital ve analog sinyalleri okuyup yazabilirsiniz.

micro:bit’e elektronik bileşenleri devre tahtası (breadboard) üzerinde…

Kodu Oyun Laboratuvarı

Kodu Game Lab, çocukların oyun oynamasını, yapmasını ve düzenlemesini sağlamak için tasarlanmış görsel bir programlama dilidir. PC için Kodu , Kodu Game Lab’dan indirmek ücretsizdir . Kodu yeni sürümü şimdi micro:bit’in giriş aygıtı olarak kullanılmasını destekliyor. Bu, micro:bit’i oyun denetleyicisi olarak kullanabileceğiniz veya bileşenleri mikro:bit’teki pinleri bağlayabileceğiniz, Kodu’da oluşturabileceğiniz oyunlarla daha ilginç etkileşimler yapabileceğiniz anlamına gelir. Micro:bit’i kullanmak için ayrıca bir arayüz gereklidir.

Kodu micro:bit takılıyken çalıştırırsanız, etkileşimde bulunmanıza izin vermek için micro:bit’e bir LED yanıp söner. Micro:bit bağlandığında fark etmeli ve yanan LED normal şekilde yanıp sönerken yaptığınız gibi tekrar bağlamanız gerekir.

Nesnelerin İnterneti (IoT), her çeşit ve kapasiteye sahip ürünlerin birbirine bağlı olduğu internetin bir sonraki evrimidir. Arm Cortex-M işlemci ailesi, Mbed OS ve Pelion IoT Platformuyla birlikte, milyonlarca yeni bağlı cihaz ve bağlı alanların olduğu, akıllı programları ve nesne takibini kapsayan uygulamaları oluşturmak için ideal alan sağlar.

Arm teknolojisinin ölçeklenebilir verimliliğini, performansını, maliyet ve güç arasında optimize edilmiş bir alan sağlar Mbed.

Lütfen başlamadan önce aşağıdaki gibi bağlantıyı sağlayın:

ADIM1: Zihin + Programlama ara yüzü İndirin

fadıl pala

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store