Bråket om Hemnets pengar trappas upp

Klyftan inom Fastighetsmäklarförbundet djupnar allt mer. Nu kan Di avslöja att ett antal medlemmar vill kräva skadestånd av dem som begärt att Bolagsverket ska granska förbundet.

Som Di kunde avslöja på tisdagen utkämpas en bitter strid inom Fastighetsmäklarförbundet, FMF, sedan mer än ett år.

En missnöjd minoritet kräver att Bolagsverket ska granska den stadgeändring som ger ordföranden Erik Olsson och Notar-chefen Pasha Sabouri stor makt.

Den 21 juli ska en extrastämma för tredje gången behandla en motion som kräver att Bolagsverket granskar huruvida FMF:s stadgar, med differentierad rösträtt, är giltiga.

Men bråket stannar inte där.

Nu kan Di avslöja att 77 medlemmar, motsvarande cirka 10 procent av rösterna i FMF, begärt ännu en extrastämma. Det blir den fjärde inom loppet av drygt ett år med anledning av konflikten. De 77 medlemmarna vill att FMF ska rikta en skadeståndstalan mot dem som krävt den särskilda granskningen.

”Det måste få ett slut! Ni som kallar till dessa stämmor får nu stå till svars för det. Vi skickar därför in en begäran till förbundet om att de som skrivit på dessa listor för att kräva extra stämma personligen skall stå kostnaderna för det. Vi hoppas nu att alla som skrivit på olika listor verkligen tar sitt ansvar och förstår vad det är man driver för fråga och vilka konsekvenser detta medför samt vad det kommer att kosta”, skriver personerna bakom motionen, som Di tagit del av.

Motionärerna hävdar också att bilden av FMF skadas genom konflikten.

”Att en minoritet begär särskild granskare vid ett enstaka tillfälle har vi givetvis inget att invända mot, men att göra detta tre gånger inom endast cirka ett år är närmast löjeväckande. Om dessa medlemmar ska tillåtas fortsätta med sina fasoner kommer inte bara FMF:s ekonomi att bli lidande utan även dess renommé”, skriver undertecknarna.

Hans Fredblad, mäklare på Fredblads fastighetsbyrå, säger att det finns en irritation över att en minoritet återkommer med krav på granskning gång på gång.

”Det kostar förbundet omkring 100.000–200.000 kronor varje gång de gör det här”, säger han till Di.

Är motionen en markering, att ”jäklas ni med oss så jäklas vi med er”?

”Nej. Självklart ska inte alla medlemmar behöva betala för kostnader som några få orsakar gång på gång på gång”, säger Hans Fredblad.

Även Emilia Blext, mäklare på Svenska Mäklargruppen, har skrivit under.

”De har haft möjlighet att klaga mycket tidigare, och det har de inte gjort. Det har varit ett övervägande antal personer som har röstat för något annat”, säger Emilia Blext till Di.

Hon har en egen teori om varför kraven på en granskning reses om och om igen.

”Jag ser det här som ett sätt att dränera förbundet på pengar”, säger Emilia Blext.

Di har frågat ett flertal av undertecknarna till motionen. Ingen av dem kan dock svara på motionens ursprung. Enligt Erik Olsson är det i alla fall inte styrelsen som försöker skrämma till tystnad.

”Det är ett annat gäng medlemmar som har samlat ihop sig och driver den linjen, och gör samma sak som de andra och kallar till extrastämma. Styrelsen tar avstånd och tycker att man inte ska rösta igenom förslaget om skadeståndsanspråk”, säger han.

Så initiativet kommer inte från styrelsen?

”Nej. Jag tror inte att någon styrelsemedlem är med på den listan, det skulle förvåna mig”, säger Erik Olsson.

Bland de som undertecknat motionen återfinns ingen av dagens styrelseledamöter i FMF, men två av dem satt i styrelsen så sent som 2017, ytterligare en lämnade styrelsen 2015.

En av Di:s uppgiftslämnare hävdar att det i själva verket är styrelsen som har initierat motionen, och avfärdar Erik Olssons tal om att styrelsen rekommenderar avslag.

”Det är ju spel för gallerierna”, säger Di:s källa.

Extrastämman om skadeståndstalan ska hållas den 14 augusti.

För obegränsad användning av Dagens industris digitala utbud behöver du teckna en digital prenumeration.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Juila Zhu’s story.