Hayatımızı değiştiren adam (Steve Jobs)

Deneyimli bir biyografi yazarı olan Walter Isaacson gerçekten harika bir biyografi yazmış. Daha önce bir biyografi okumadığımdan biyografi kitaplarının sıkıcı olduğunu düşünüyordum ancak bu önyargım kitabın ilk sayfalarından itibaren eriyip gitti. Bu biyografi gerçekten sürükleyici. Steve Jobs’u tek cümleyle özetlemek gerekirse “İnanılmaz mükemmeliyetçi ve inanılmaz yaratıcı bir insan” derdim. Steve Jobs yarattığı tüm ürünlerde öncelikle sadeliğe önem veriyordu. Bir kişi onun yarattığı bir ürünü eline aldığında çok fazla kafa yormadan bütün özellikleri kolayca anlayabilmeliydi. ürünlerin tasarımı konusunda çok takıntılı olan Steve Jobs tasarımın en küçük ayrıntısı üzerine günlerce kafa yoruyordu. En iyi sonucu elde edene kadar bir ürünün tasarımını defalarce değiştirebiliyordu. Steve Jobs’un bu mükemmeliyetçi yapısı insanların hayatına damga vuran mükemmel ürünler ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Steve Jobs’un en büyük özelliği de yetenekli insanlardan maksimum derecede verim alabilmesiydi. O her zaman A ligi oyuncuları diye nitelendirdiği geliştiricilerle çalışmayı tercih ediyordu ve onları diğer insanların imkansız gördüğü şeyleri yapabileceğine inandırma yeteneğine sahipti. Çoğu zaman bir şeyi istediğinde herkes imkansız olduğunu düşünerek fikirlerine karşı çıksa da nihayetinde Steve çoğu zaman haklı çıkıyordu ve ortaya inanılmaz harika ürünler ve özellikler çıkıyordu.

Steve Jobs bu kadar yaratıcı olmasının yanında inanılmaz derecede insanlarla uyum sorunu yaşıyordu. Onun için insanlar iki kategoriye ayrılıyordu “harika insanlar” ve “boktan insanlar”. Genellikle Steve’in harika insanlar kategorisine girmek çok zordu çok az insan bunu başarabiliyordu. Diğer herkes ise Steve’in boktan insanlar kategorisine giriyordu. Steve herşeyi çekinmeden insanların yüzüne söyleyebilen bir insandı ve insanları çok çabuk kırabiliyordu. Herkes onun empati kurma yeteneğinin olmadığı konusunda hemfikirdi. Ayrıca Steve’in çocukluğunda evlatlık verilmiş olması onun bütün hayatı boyunca bilinç altında derin bir iz bırakmıştı. Terkedilmiş olmasına rağmen genç yaşlarında evlilik dışı bir kızı olmuştu ve Steve zamanında kendine yapıldığı gibi kızını kabullenmemişti. Daha sonra bundan pişmanlık duyarak kızını sahiplense de böyle bir davranış sergilemesi çok şaşırtıcıydı.

Steve Jobs’un en büyük hayali öldükten sonra gelecek nesillere iyi bir miras bırakmaktı. O daha kanser olmadan önce bile her fırsatta çok fazla zamanının kalmadığını ve insanların hayatına damga vuracak bir şeyler yapmak istediğini söylüyordu. Hedeflerine ulaşmak için gerçekten çok çalışıyordu ve başarılı oldu. Şu an bütün dünyada Apple ürünleri insanların hayatının akışını değiştirmiş durumda. İnsanların birçok alışkanlığı yeniden şekilleniyor. Steve gerçekten her mucitin başarmayı hayal ettiği şeyi başardı ve dünya tarihine ismini altın harflerle kazıdı.

Steve Jobs’un kitabı gerçekten faydalı ve güzel bir kitap. Bence yeni birşeyler yaratmaya hevesli olan insanların mutlaka okuması gereken bir kaynak. Yazılım dünyasındaki birçok şeyin nasıl geliştiğini bu kitap sayesinde daha iyi anladım. Bu kitabı özellikle yazılım dünyasındaki insanlara şiddetle tavsiye ediyorum.

Like what you read? Give Ferid Movsumov a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.