StartUp inkubációs sorvezető: szubjektív gondolatok Hiventures jelentkezéshez, kezdőknek
Laci Kiszely
51

Szia! Nagyon tetszett a cikked, kendőzetlenül átadtad a véleményed, tapasztalatodat, mely nagyon imponáló volt számomra. Vannak ötleteink, szeretnénk jelentkezni a Hiventures inkubációs programjába. 
Nagyon jó lenne, ha tudnánk konzultálni veled valamilyen fórumon. Kérhetnénk valamilyen elérhetőséget?

Köszi

Like what you read? Give Farkas Balázs a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.