Her Gün Sabah 5'te Kalkmak Hayatımda Neyi Değiştirecek?
Marketing Holmes!
8779

Barış özcanın bu konuyla ilgili güzel bir videosu var: https://youtu.be/vivmNq-Znfs Bu yazı uzun zamandır başarmak istediğim konu hakkında, elinize sağlık. Sabah 5'de kalkıp ne yapacağımı bulmam gerekiyor. Öneriniz var mı?

Not: 24 yaşında, üniversite mezunu ve dijital pazarlama ajansında çalışıyorum

Like what you read? Give Deniz Taşkıran a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.