จุดเริ่มต้นสู่ Delphi Programmer

มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ 
วันที่ผมเริ่มเขียน Delphi ใหม่ๆนั้นไม่ซิต้องเรียกได้ว่าจำใจเขียนครั้งแรกมากกว่า ผมรู้สึกไม่ชอบเอาเสียเลย เพราะเมื่อก่อนผมเขียน vb6 และ vb.net มาก่อนตอนมาเริ่มงานที่นี่ก็ใช้ .net อยู่หลายปี จนมาต้องรับผิดชอบ HOSxP แบบจริงๆจัง
Delphi ใช้ ภาษา Pascal แต่รู้สึกว่ามันเป็นภาษาโบราณ ภาษาที่น่าตายไปแล้ว แต่อาจเป็นเพราะผมอคติกับมันก็ได้ ตอนปี 2 อาจารย์ให้เขียนโปรเจคด้วย Pascal หากคุณเคยเรียนจะจำได้ว่า มี Editor ที่ run บน Dos ตัวหนังสือสีขาว พื้นสีฟ้า มาให้เขียน แน่นอนผมทำไม่ได้ดีนัก แต่ก็ผ่านมันมาได้ 
ผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากทำความเข้าใจกับ Delphi ให้มากขึ้น เช่น เวลามี Error แบบ Access violation อะไรพวกนี้จะได้รู้ว่าเพราะอะไร ในครั้งแรกผมเขียนโปรแกรมล็อคจำนวนวันลา โดยใช้ User Script ใน HOSxP ผมทำมันออกมาได้ดีนะ แต่พอเขียนเสร็จก็ไม่ไปแตะอีกเลยหลายเดือน

เหมือนโชคชะตาจะกำหนดให้ผมต้องมาเป็น Delphi Programmer เพราะการติดตั้ง .net framework ผ่าน windows update โดยมี Proxy เป็นตัวกลางทำให้การติดตั้งยากเย็น และวุ่นวาย ผมจึงจำเป็นต้องกลับมาใช้ Delphi อีกครั้ง เหมือนฟ้าเป็นใจผมเข้ามาในช่วงเวลาที่มีการปล่อย source code ของ Hosxp อยู่ สมัยนั้น Hosxp ยังคงเป็น Open source ปล่อยใน source force ผมเลยรีบไป Load มาดอง เอ้ย มาศึกษา แล้วก็พยายามเอา code มารันให้ได้

เมื่อเริ่มใหม่จาก 0 ทุกอย่างยากมากกกกกกกก ก.ไก่ล้านตัว ไม่มีเพื่อนให้ถาม ไม่มีที่ให้เรียน (เพราะไม่มีงบให้ไป) ทุกอย่างจึงเหมือนตาบอดคลำช้าง ผมทำได้สำเร็จ จาก Template ดังกล่าว ใน Delphi Dx2009

เมื่อตั้งต้นได้พอจะบินเองก็สร้าง Template ของตัวเองและใช้ Delphi เป็นตัวหลักในการพัฒนาใน Delphi XE2 ในยุคสมัยของโจรสลัดนี้ ผมต้องหา component มาใส่เอง ลงเอง งงเอง ทำไปทำมา Format windows แล้ว ทำใหม่ไปเรื่อย วนอยู่อย่างนี้ จน ลง Devexpress ได้ ลง Fastreport RBuild Jedi Component ได้ โดยไม่ Error ท้อหลายครั้ง พลาดก็หลายหน แต่ไม่เคยหยุด เพราะผมมีเป้าหมาย ชายคนเดียวเท่านั้นที่ผมอยากเป็นอย่างเขา “พี่อาร์ม” ซึี่งคงนิยามได้แค่ว่า “พี่เขาเก่ง” คนเก่งจริงๆนั้นหาง่าย แต่คนที่ผมนับถือและพยายามยึดเป็นเป้าหมายนั้นมีคนเดียว เพราะไม่ว่าจะพัฒนาตัวเองขนาดไหนอย่างไร ผมคงยังทำได้แค่มองข้างหลังและวิ่งตาม มีอะไรให้ทึ่งได้ตลอด เอาละโลกมาไกลแล้วได้เวลาเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Delphi XE5

Delphi XE5 คือจุดสุงสุดในการพัฒนา เพราะมีโปรเจคมากมาย เกิดจาก Version นี้ ทั้งเขียนเป็น .exe รับค่าผ่าน Parameter ต่อ comport print sticker และอื่นๆอีกมากมาย

ผมพัฒนาตัวเองเรื่อยมา จาก XE5 สู่ XE7 XE8 XE 10 Seattle Berin และ ล่าสุดคือ Tokyo มาสายนี้นั้นหนทางยากลำบากไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดโปรแกรมเมอร์เหมือน .net หรือ ตระกูล JS Mobile แต่ก็พอใช้หากินได้

ฝากถึงเพื่อนๆนะครับ อยากเขียนโปรแกรมให้เป็น มันไม่ยาก แต่เขียนโปรแกรมให้ใช้งานจริงนั้นยาก แต่ไม่เกินพยายามครับ สู้ๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.