Neden elmaslar hakkında bir taş ustasına güvendin? Fırıncıya yıldızlar hakkında soru sorar mısın?

En ufak bir düşünme kabiliyetin varsa ve gerçeği bilmek istiyorsan, elmasları kuyumcuya, ekmeği fırıncıya, yıldızları ise astronoma sorarsın.

Tavsiye bedavaya verilebilen birşeydir. Onun için tavsiyeyi, vermeyi hak edenden alın.

Tecrübesiz birinden birikimleri hakkında tavsiye alan biri, bunu…


15 Ocak 2019, hayatımın önceki 10000 günü gibiydi. 1549 nolu uçuşta bütün diğer uçuşlarım gibi rutin ve sıradandı. Fakat sadece ilk 100 saniyesi için öyleydi. Sonrası bir anda hayatımın en kötü günü olacaktı.

Chevanon Photography — Pexels

Uçak 346 km/sa hızında ilerliyordu. Bir futbol sahası hacminde kuş sürüsü gördük ancak kaçınma manevrası yapacak yeterli…


“Herkesin ilk denemesi boktandır.” — Ernest Hemingway

Benim bir arkadaşım var. Kendisini millete yazar olarak tanıtıyor. 6 yıldır bir kitabı üzerine çalışıyor.

“Bu harika adamım! Hazır oluncaya kadar okumak için bekleyemeyeceğim. Kitap nasıl gidiyor?” diye onu sürekli gaza getirip kontrol ederdim.

Kitabın her zaman iyi gittiğini söylerdi. …

Faruk Can

Çevirilerimi mediumda paylaşıyorum. Blog sitem: farukcan.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store