کتاب لغات پایه دبیرستان Fast Vocab Basic — FastZaban | وبسایت تخصصی آزمون‌های زبان

Fastzaban
Fastzaban
Aug 17 · 3 min read

فست زبان: خیلی از دانشجویان در مقاطع مختلف بدلیل پایه ضعیف در درس زبان انگلیسی مخصوصا دوران تحصیل در مدرسه، در آزمون های کنکور و یا آزمون های زبان دچار مشکل می شوند و شاید دوری گرفتن از این درس بشدت می تواند به ضررشان تمام شود. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید پیشنهاد می کنم با کتاب جدید استاد مهرداد زنگیه وندی آشنا شوید.

احتمالا در آزمون های مختلف زمانیکه به سوالات درس زبان انگلیسی می رسید، برای شما نیز پیش آمده است که لغات گزینه ها را بخوبی می دانید اما نمی توانید خود سوال را بخوانید و متوجه شوید. اگر جواب مثبت است، مشکل شما ضعف در لغات پایه زبان انگلیسی است. لغاتی که بایستی برای یادگیری آنها به کتب دبیرستان یا حتی راهنمایی مراجعه کنید و کلی زمان صرف کنید تا بلکه مشکل خود را در این زمینه برطرف کنید.

برای یادگیری لغت، کتاب های مختلفی در بازار موجود می باشد که هر کدام به نحوی سطحی از زبان انگلیسی را پوشش می دهند و حتی خود ما در گروه آموزشی استاد زنگیه وندی (فست زبان) تاکنون چند کتاب لغت با اهداف مختلف به چاپ رساندیم که استقبال خوبی هم از آنها شده است.

  • کتاب واژگان جامع Fast Vocab: شامل بیش از ۱۵۰۰ واژه ضروری برای آزمون های زبان دکتری
  • کتاب Fast Vocab Konkur: شامل لغات پرتکرار کنکورهای ادوار گذشته
  • کتاب Fast 504: ویرایشی جدید از کتاب ۵۰۴ واژه

اما کتابی که امروز قصد معرفی آن را داریم کمی با بقیه کتاب های دیگر متفاوت است!

بله درست حدس زدید! همانطور که از نام آن پیداست، شما قرار است در این کتاب لغات پایه زبان انگلیسی را یاد بگیرید. کتاب لغات پایه زبان انگلیسی، لغات کتاب های درسی دوره متوسطه اول (راهنمایی) و متوسطه دوم (دبیرستان) را بصورت کامل و درس به درس گردآوری کرده است. این کتاب شامل
۲۲۲۵ واژه پایه زبان انگلیسی به همراه ترجمه دقیق و تلفظ لغات، نقش کلمات و ۱۲۱۲ مثال کاربردی با ترجمه فارسی است.

۱. در این کتاب، لغات به ترتیب قرار دادن لغات به ترتیب درس: درس‌ها و بر اساس کتاب‌های دورۀ متوسطه مرتب شده‌اند. این دسته‌بندی برای سهولت استفاده بکار گرفته شده است.

۲. نقش دستوری یعنی نقش دستوری (Part of Speech) لغات: اسم، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، یا … بودن یک کلمه. بعد از هر لغت، نوعِ کلمه در داخل پرانتز و بصورت اختصاری نمایش داده شده است. راهنمای علائم اختصاری بعد از مقدمه کتاب آورده شده است.

در قسمت بعد، ترجمه‌های روان و دقیق لغات آورده شده است. این ترجمه‌ها، به ترتیب کاربرد آنها در زبان انگلیسی آورده شده‌اند. معانی متفاوت از طریق علامت (؛) از یکدیگر جدا شده‌اند. همچنین، کاربرد کلی هر معنی در داخل کروشه [] قرار داده شده است.

۵. مثال‌های نمونه به‌همراه ترجمۀ آنها:
در این قسمت، مثال‌هایی از کاربرد لغات به‌همراه ترجمۀ روان آنها آورده شده است. توصیه می‌کنیم این مثال‌ها را با دقت مطالعه نمایید.

کتاب واژگان پایه زبان انگلیسی استاد زنگیه وندی برای تمام افراد زیر قابل استفاده است:

  • دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم
  • داوطلبان کنکور سراسری
  • داوطلبان آزمون IELTS (خصوصا Pre-IELTS)
  • زبان آموزان آموزشگاه های زبان
  • داوطلبان آزمون های زبان (MSRT ,EPT و …)

و هر کسی که علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی است.

در زیر تصاویری از این کتاب را می توانید مشاهده کنید:

کتاب Fast Vocab Basic استاد مهرداد زنگیه وندی و خانم مهسا قلی زاده در قطع جیبی و ۲۸۸ صفحه دو رنگ در انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

این کتاب هم اکنون در نمایندگی های انتشارات جنگل و کتابفروشی های سراسر کشور موجود می باشد و می توانید بصورت حضوری نسبت به تهیه آن اقدام کنید. همچنین اگر تمایل دارید فست گرامر لایت را بصورت اینترنتی سفارش دهید می توانید از طریق فروشگاه آنلاین فست زبان آن را تهیه کنید و درب منزل تحویل بگیرید.

برای دانلود رایگان یک فصل از کتاب لغات پایه دبیرستان کلیک کنید.


Originally published at https://fastzaban.com on August 17, 2019.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade