Image for post
Image for post

Yeni bir takıma gittiniz veya takımınıza yeni biri geldi. 1–2 gün makine kurulumları için zaman ayırmak gerekebilir. Bu süreyi en verimli kullanmak için ufak bir kaç araç işleri çok kolaylaştırabilir.

İlk işe başladığım veya sonrasında dahil olduğum şirketlerde genellikle şu adımları izleyerek adapte oldum.

  • Evrakların imzalanması.
  • Takım ile tanışma.
  • Teknik ekipmanın temin edilmesi için bekleme.
  • Teknik ekipmanın gelmesi.
  • Yüklemeler.
  • Takımdan bilgi alma.
  • Kodu okuma ve ilk kodu yazma.

Şu ana kadar bu akışın çok değişmediğinin farkına vardım. Bu süreci hızlandırmak için biraz araştırınca aşağıdaki adımları oluşturdum. Bu adımları kendi makinemi kurmak için de kullanıyorum.

Gereken Araçlar

Chocolatey

Linux ve MacOS işletim sistemlerinde varsayılan olarak bulunan paket yöneticisi Windows işletim sistemlerinde varsayılan olarak bulunmuyor. Ek yazılımlarla bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Benim kullandığım paket yöneticisi ise Chocolatey. …


Image for post
Image for post
Kaynak: https://www.pexels.com/photo/analog-binder-blank-book-236111/

Geliştirme yaparken kullandığım araçlar, kullandığım teknolojiler veya konseptler, karşılaştığım zorluklar ve bunlara bulduğum doğru veya eksik çözümler… Bunların hepsini aklımda, bilgisayarımda, sağda solda ufak not kayıtlarında tuttuğumu fark ettim. Verimlilik için bu kadar çalışırken, bir o kadar verimsiz bu davranışımdan kurtulmak için “Kendime Notlar” adını verdiğim bir grup yazı yazmaya başlıyorum.

“Kendime Notlar” çalıştığım şirkette veya kendi hayatımda karşılaştığım bütün her şeyi kapsıyor olacak. DevOps için denemelerimi, Scrum Master olduğumda çözüm bulmak için kullandığım yöntemleri de dahil ediyor olacağım.

“Kendime Notlar” yazılarının hepsini; ilerleyen zamanda dönüp baktığımda bunu şundan dolayı yapmışım diyebileceğim kadar kişisel, okuyanlara teknik bir başlangıç sağlayacak basit ve devamında yapılması gerekenleri belirtecek kadar yönlendirici olacak.

“Kendime Notlar” yazıları umarım işinize yarar ve umarım sizleri de benzer yazıları yazmaya teşvik edecek kadar faydalı olur.

Okurlar olarak sizlerden ricam geri bildirim vermeniz. Anonim, kişisel, genel, olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerinizi duymak benim için çok faydalı olacaktır.


Image for post
Image for post

“Ne vereyim abime?” Bu soruyu kendinize sorarak kişisel ihtiyaçlarınızı belirlemeyi ve davranışlarınızın altında yatan bazı gerçeklerin farkına varmak ister misiniz?

Geçen hafta Tolga Hancı hocamızdan aldığımız “Kendime Yolculuk” adındaki kişisel gelişim eğitiminden sonra kafamda bazı değişik farkına varma anları oldu. Bu anlardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow, 1943 tarihinde insanların temel ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların motivasyonuna etkilerini ilk kez ortaya koyduğu “A Theory of Human Motivation” makalesini yayımladı. Makale temel ihtiyaçların bir hiyerarşi ile birbirlerine bağlı olduğunu ve birinin karşılamadan diğerini karşılanmasının mümkün olmayacağını vurguluyor.

Image for post
Image for post

Maslow; insanların 5 tane temel ihtiyacı olduğunu söylüyor.

  • Fizyolojik İhtiyaçlar (Nefes, Beslenme, Su, Cinsellik, Uyku…

About

Fatih Tatoğlu

Scuba Diver, Software Architect, Scrum Master, DevOps Newbie

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store