Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
4.8K114

Öncelikli olarak yazının neredeyse %90 kısmına katılmaktayım, ancak yazında olan şey insanların dinleri nasıl kullanmış oldugu veya dinin olmaması ile ilgili doğru tespitler üzerindedir. ancak tanrının olmadığı konusunda aslında hiç bir anlam ifade eden en ufak bir kırıntı bulunmuyor. evet bu yazdıgın düşüncelere katılıyorum bende böyle düşünüyorum dinler konusunda ancak şoyle birşey var ki tanrı/yaratıcı die birşeyin var yada yok oldugunu kanıtlayamıyorum kendime yokluğunun kanıtlanmamasında ki en büyük sebep kendinden varoluş tezinin mantıksız gelmesidir. mantık çerçevesinde ateizm benim için olumsuz birşey, bununla birlikte deist veya agnostik de tanımlamam kendimi binbir eksik var olmaması konusunda, ben var olan bir yaratıcının olduguna inanmaktayım ancak şekli ve şemali bizden istedikleri nedir bu kadar kirletilmiş dinler, düşünceler doğrultusunda sonucu bulamamaktayım. belki müslümanlıgı veya bir baska ismini bile duymadıgımız dini yaratıcı göndermiş te olabilir ama insanların dini kendi çıkarları üzerinde kullanması ve yeri geldiğinde değiştirmesinden kaynaklı gerçek datalara ulaşamakta olabiliriz. önemli olan şey inançların her birinde tanrıya inanmak ve doğru düzgün bir insan olarak yaşamak yatmaktadır ve şahsen ben bu doğrultuda yaşamayı kendime perspektif edinmişimdir. bu doğru mudur bilemem ama bana en mantıklısı boyle gelmektedir.

Like what you read? Give Fatih Üzmez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.