Mereka Meradang

Kadung, ulahnya memantik perkara sensitif
Seekor mangsa ditandai kawanan serigala berbulu domba
Ia membuka lebar aksi pergerakan massif,
atas segala tindak-tanduknya.

Mengerikan,
begitu insting binatang membawa ke dalam tubir mati rasa,
hanya menyisakan bayangan yang besarnya melebihi jiwa.

Dalam pengejarannya gemakan kebanalan berkata
Sampai titik penghabisan,
sebab penghalalan akan darah mangsa ini harus terlaksana

Saat itu, tebaran pesan damai diputarbalikan menjadi ancaman nyata
Menodai identitas dengan memunculkan sikap tak terduga;
nafsu barbarisme sebagai pembenaran di atas segala-galanya.

Sebagai kegaduhan di penghujung tahun.

Bandung Selatan,
November 2016

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fauzan Sukma Madani’s story.