Bir Günlüğün Peşinde — Michael Portillo

Michael Portillo’nun sunduğu “Büyük Kıtada Demiryolu Seyahatlari” isimli bir bbc belgesel serisi var. Bu belgeselde Michael Portillo Avrupa kıtasını demiryolu ile geziyor. Fakat bu programı ilgi çekici yapan bir diğer nokta var. Elinde George Bradshaw’ın 1839–1853 yılları arasında yazdığı rehber kitabındaki önerilere göre seyahatini yönlendiriyor. Elindeki kopya ise 1913 yılında basılmış. Avrupa seyahatini 1850'lerin algısı ile görüp gezmesi programın tüm akışını ilginç hale getiriyor.

Daha fazla karışmayarak izlemenizi öneririm, Türkiye’de Bloomberg kanalında cumartesi akşamları saat 21:45'te yayınlanmakta. 
Viyana Bölümü:

Almanya Bölümü:

http://fayrabi.blogspot.de
Like what you read? Give Yıkıma Giden Adam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.