1.1.18

Merhaba,

2017'nin bitmesine yakın başladığım bir kitap vardı.

SERIOUS CRYPTOGRAPHY — A Practical Introduction to Modern Encryption


Yeni yıl, yeni hedefler kampanyasında :) ben de varım dedim ve bu kitapdaki her bir bölümünden çıkarımlarımı Medium’da paylaşmak istedim.

Bu isteğimin, çok sayıda güzel makale okuduğum bu ortamı hem daha çok kullanmak ve tanımak hem de üretici yanımı geliştirmek adına makul bir adım olduğunu düşünüyorum.

Ayda 2 yazı paylaşma hedefiyle çıkıyorum bu yola. 2018 senesi hedeflerimize bir sene daha yaklaşacağımız bir sene olur umarım.

Esen kalın.

  • Furkan
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.